Celní předpisy

Úvodem jedno doporučení – při cestě z Norska domů výrazně/vůbec nepřekračujte povolené množství ryb. Pokuty jsou velmi vysoké a při výrazném přektročení limitu je takové vozidlo většinou snadno identifikovatelné na první pohled (přeložení).

Pravidla pro osvobození od cla a daní (mezní hodnota)

Pokud jste byli mimo území Norska po dobu 24 hodin a více, můžete přivézt zboží až do hodnoty NOK 6,000 bez celní a spotřební daně.

Pokud jste byli mimo území Norska po dobu méně než 24 hodin, smíte vždy jednou za 24 hodin, přivézt zboží do celkové hodnoty NOK 3,000 bez celní a spotřební daně. Smíte přivézt pouze alkohol nebo tabák, u kterého můžete prokázat, že jste zaplatili clo v zemi Evropského hospodářského prostoru (European Economic Area, EEA, pzn. ČR je členem EEA). Z tohoto důvodu nelze do země dovést neproclené zboží.

Osvobození od cla a daní – množství

V rámci limitu NOK 6,000/3,000 smíte přivézt bez proclení a jiných poplatků alkohol a tabák v následujícím množství (pozor – limity pro případ, že jste byli mimo území Norska po dobu méně než 24 hodin, jsou odlišné):

Alkohol

  • Destiláty (obsah alkoholu 22%-60% včetně) – 1 litr
  • Víno (obsah alkoholu 2,5%-22% včetně) – 1,5 litrů
  • Pivo nebo alkoholické limonády/cidery (obsah alkoholu 2,5%-4,7% včetně) – 2 litry

Předepsané množství pro destiláty může být nahrazeno 1,5 litry vína nebo piva/alkoholických limonád/cideru, předepsané množství vína může být nahrazeno ekvivalentním množstvím piva/alkoholických limonád/cideru. Víno a pivo/alkoholické limonády/cidery nesmí být nahrazeny destiláty.

Tabákové výrobky

  • Smíte přivézt: 200 kusů cigaret nebo 250 g jiných tabákových výrobků a 200 ks tabákových papírků.

Množství stanovené pro tabákové výrobky může být nahrazeno 1,5 litry vína nebo piva/alkoholických limonád/cideru.

Příklady povolených kombinací

S tabákem

  • 1 l destilátu + 1,5 l vína (2 láhve) + 2 l piva (6×0,33 l) + 200 cigaret nebo 250 g jiného tabáku, a 200 ks cigaretových papírků
  • 3 l vína (4 láhve) + 2 l piva (6×0,33 l) + 200 cigaret nebo 250 g jiného tabáku, a 200 ks cigaretových papírků

Bez tabáku

  • 1 l destilátu +3 l vína (4 láhve) + 2 l piva (6×0,33 l)
  • 4,5 litrů vína (6 lahví) + 2 l piva (6×0,33 l)

Věkový limit

Dovoz alkoholu a tabákových výrobků je dovolen pouze osobám starším 18 let. Dovoz alkoholu s obsahem vyšším než 22% je dovolen pouze osobám starším 20 let. Dovoz jiných potravin než minerální vody, čokolády a sladkostí bez cla a spotřební daně je dovolen pouze osobám starším 12 let.

Maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky

Je možné dovézt 10 kilo masa, masných výrobků, sýra a krmiv. Krmivo pro psy a kočky není limitováno.

Ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor je zakázáno dovážet maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky. Takové zboží musí být na hranicích podrobeno veterinární kontrole a musí být doprovázeno zdravotním certifikátem.

Zakázané věci

Platí zákaz dovozu drog, léků a jedů (povoleno pouze množství léků pro osobní potřebu), alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 60 % zbraní a střeliva, ohňostrojů, savců, exotických ptáků a jiných zvířat a rostlin.

Vývozní limit ryb z Norska

Od 1.6.2006 mohou sportovní rybáři z Norska vyvážet pouze 15 kg vlastnoručně chycených mořských ryb. Na sladkovodní ryby – jako losos, pstruh, siven a rybí produkty, které byly prokazatelně (nutný doklad) zakoupeny u registrovaných živnostníků, se toto omezení nevztahuje. K těmto 15 kg je povoleno vyvést jednu trofejní rybu v celku o jakékoliv hmotnosti.

Závěrem

Pro podrobnější informace je možné navštívit stránky www.toll.no (stránky nejsou dostupné v českém jazyce). Autor textu neodpovídá za uvedené informace, stránku se však snažíme pravidelně aktualizovat a doplňovat o nové/změněné informace.

Přesunout se na začátek